Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie > Horní Pochlovice

Horní Pochlovice

Osídlení Pochlovic je starší než osídlení Kaceřova. Vesnice na levém břehu Ohře při jihozápadním úpatí zeleného vrchu se vyvíjela v sousedství Kaceřova odděleně ve feudální době jako součást samostatných statků, a od vzniku nového správního uspořádání v r.1850 jako samostatná obec. Jen po dobu asi 40 let v 18.stol., kdy Pochlovice byly součástí rozšířeného statku kaceřovských Perglerů, měly obě vsi stejnou správu.

V druhé polovině 19.stol. byla založena na území Pochlovic při silnici do Kaceřova cihelna, která se stala základem pro pozdější sídlištní výstavby na tomto místě. Na sever od ní, blíže k hranici s obcí Kaceřov, kterou zde tvoří lesní potok v místě zvaném Mýtina (Hau), byla v souvislosti s růstem dolové činnosti v jižní části pochlovického území započata v osmdesátých letech 19. stol. Kynšperským uhelným těžařstvem výstavba samostatně stojící sídlištní aglomerace. Tato sídelní jednotka nebyla přes svoji velikost a značný podíl na celkovém počtu obyvatel obce dlouho uznána za samostatnou osadu, ale tvořila stále jen součást obce. Vedle jména Mýtina (Hau), se užívalo pro tuto skupinu domů běžně označení Kolonie, vystihující typ zástavby, obývané převážně dolovými dělníky. Teprve na mapách z padesátých let 20. století nalézáme poprvé Horní Pochlovice jako název sídlištní lokality.

1. července 1960 se obyvatelé Horních Pochlovic rozhodli pro odtržení od území obce Pochlovice, které správně připadlo k městu Kynšperk nad Ohří. 

Horní Pochlovice