Drobečková navigace

Úvod > Naše obec

Naše obec

Obec Kaceřov se nachází v dotyku tří zeměpisných útvarů Krušných hor, Chebské a Sokolovské pánve.

Restaurace Rybník Prodejna

Zde je vymezen prostor zvaný Chlumský práh. Jeho výšiny tvoří poslední jihozápadní výběžky Krušných hor, které prudce spadají jižním směrem do údolí řeky Ohře, dále nesoucí odtud své vody sníženinami Sokolovské pánve. Velmi přesně odděluje oba tyto celky dolní tok Libockého potoka, vlévajícího se zleva do řeky Ohře. Od Zeleného vrchu, zdvihajícího se do výše 570m n.m., klesají svahy západně ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů k Libockému potoku, jenž v těchto partiích protéká v nadmořské výšce přibližně mezi 440 a 430 m n. m. Poloha území v místech, kde se dotýká úpatí krušnohorských svahů s okrajem chebské pánve, jeho přírodní a klimatické podmínky předurčily a zásadně ovlivnily i zdejší osídlení.

Současnou obec Kaceřov tvoří dvě sídlištní části - Kaceřov, který je jejím střediskem a sídlem jejích samosprávních orgánů a Horní Pochlovice, jež k ní byly připojeny jako část obce v červenci roku 1960.

  • Počet obyvatel v obci - 454
  • Počet domů -  138
  • Počet bytů -  169
  • Katastrální výměra - 572 ha