Obec Kaceřov

Obec Kaceřov se nachází v dotyku tří zeměpisných útvarů - Krušných hor, Chebské a Sokolovské pánve. Současnou obec Kaceřov tvoří dvě sídlištní části - Kaceřov, který je jejím střediskem a sídlem jejích samosprávních orgánů a Horní Pochlovice, jež k ní byly připojeny jako část obce v červenci roku 1960.