Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Historie > Vznik názvu obce

Vznik názvu obce

Prvopočáteční osidlování německým obyvatelstvem dokládá dodnes i název obce.

Německá lidová výslovnost i starší písemnosti dochovaly původní podobu místního názvu Gätzegrün, kterážto slovní složenina je vytvořena ze staroněmeckého osobního jména Gatze a německého podstatného jména die Grün a je volně přeložena jako Gatzův pozemek. Na rozdíl od názvu sousedních Pochlovic, v němž se prostřednictvím německé podoby Pochlowitz uchovalo staré slovanské jméno lokality, dokumentující založení před německou kolonizací. Původní  podoba názvu Kaceřova hovoří o německém osídlení. Zřejmě poprvé je známé na Müllerově mapě Čech z roku 1720, doložena německá novodobá forma místního jména Katzengrün, která sice vychází z původního znění, ale naprosto nerespektuje jeho význam.

Kaceřov