Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název 
Úplný oficiální název povinného subjektu.

2. Důvod a způsob založení 
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.

3. Organizační struktura 
Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení 
Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna... 

5. Bankovní spojení:

6. IČ:

7. DIČ: nejsme plátci

8. Rozpočet
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9. Žádosti o informace 
Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání 
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a   kde lze obdržet rozhodnutí.

11. Opravné prostředky 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře
Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.

13. Návody pro řešení životních situací 
Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

14. Nejdůležitější předpisy 
Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

16. Výroční zpráva o poskytování informací   
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.

17. Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu.